Archive for februari 2015

Faktura och nyckelbyte

Hej alla medlemmar i Enhörna båtklubb!

Vi har, som ni nog redan sett skickat ut fakturorna gällande avgifterna för kommande säsong.

Som kassör, är jag tacksam för, om ni betalar avgifterna senast den 28 februari 2015 för att undvika påminnelseavgifter.

NYCKEL BYTARDAGAR

Lördagen den 14 och söndagen den 15 mars har vi öppet hus mellan klockan 11.00 och klockan 13,00. Plats klubbhuset vid Ekensberg.

Depositionsavgiften, för den nya nyckeln är 500 kronor, som återfås vid återlämnandet av nyckeln. Den gamla nyckeln, som du betalat 100 kronor för, skall lämnas i retur när den nya nyckel kvitteras. Du skall betala 400 kronor i mellanskillnad. Nyckelavgiften betalas kontant. Har du flera nycklar är varje nyckel värd 100 kronor under förutsättning att nyckelns nummer finns med i klubbens register.

Efter den 15 mars fungerar inte den gamla nyckeln. Om du inte har möjlighet att komma nämnda dagar kan nyckel hämtas, efter överenskommelse, hos Sten Fält Abborrstigen 6 151 39 Pershagen Södertälje. Telefon nr. 070-2 457659 eller hos Sune Johansson Ekensberg 3 151 96 Enhörna. Telefon nr. 076- 1005630.

Med vänlig hälsning

Sten

Ordförande har ordet den 2 februari 2015

Hej !

Jag heter Sten Fält och har de hedervärda uppdragen att vara ordförande och kassör i Enhörna Båtklubb sedan många år.

Under de år som vi haft vår hemsida har jag av flera olika anledningar inte varit så flitig med inlägg och information under rubriken” Ordförande har ordet”. Nu skall jag föröka ändra på det,

Jag är inte intresserad av att skriva för skrivandets skull, men skall i fortsättningen försöka få ut de budskap som jag anser är viktiga för er medlemmar.

Intresset för båtlivet har ökat och medfört att Enhörna Båtklubb har alla båtplatser uthyrda  och några står i kö för en plats.

För att möta efterfrågan, har vi i styrelsen, som ni säkert redan sett, byggt ytterligare en brygga i anslutning till gästbryggan.

I Vår skall den nya bryggan utrustas med en låsbar grind så att den får samma status som huvudbryggan.

I år kommer det att ställas högre krav beträffande miljöfrågor från myndigheterna. Återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka krav som kommer att ställas på er medlemmar i samband med att ni rustar era båtar för kommande säsong,

På grund av att allt för många nycklar till klubbens anläggning är på drift har årsmötet, på styrelsens förslag, beslutat satsa på ett nytt nyckelsystem som inte går att kopiera. Information om nyckelbytet har ni alla fått tidigare per brev.

Viktigt att komma ihåg är, att efter den 15 mars 2015, fungerar inte den gamla nyckeln i befintliga lås vid Ekensberg.

Återkommer så fort det inträffar någonting som jag tycker att ni skall känna till och bli informerade om.

Ni vet väl att vi skall sjösätta den 2 maj 2015, Vi är snart där!

Med vänlig hälsning

Sten

Bilder i urval
renovering-av-bryggan_1003 sjosattning_1003 renovering-av-kompressor_1015 renovering-av-bryggan_1018 renovering-av-bryggan_1024 renovering-av-bryggan_1029 hagskar_48