Author Archive

Ordförande har ordet

Jag får önska alla er ETT GOTT NYTT ÅR.

Tiden rusar iväg och snart har vi en förhoppningsvis ”skön” sommar framför oss. När sommaren är här så måste vi ha gjort våra listor på arbetsplikt samt vaktlistan. Före det kommer ju inbetalningen av avgifter till EBK. För att det ska gå smidigt, så om det är någon av er läsare som har båtplats, men inte vill utnyttja den platsen kommande säsong, meddela det i så fall till Bosse eller mig snarast. Samma om någon mot förmodan inte har tid med båtklubbslivet och vill avsluta medlemskapet, meddela det snarast till oss.

På återhörande.

Sten Fält

 

 

Ordförande har ordet

Hej på Er alla läsare.

Till att börja med så önskar jag Er alla en härlig och skön sommar, med eller utan båt

Som vi ser på dagstidningarna reportage så har besöken av oärliga personer ökat runt vårt län.Vi får försöka vara väldigt uppmärksamma och vaksamma om vi ser något som inte tillhör vardagliga runt våran båtklubb. Anmäl till hamnfogdarna eller någon annan i styrelsen om ni ser något som verkar konstigt. Vi får hoppas att vi klarar oss, och får behålla våra egendomar för oss själva.

Ha en bra sommar.

Sten Fält

 

 

 

Uppgifter om båtar.

Hej Alla båtägare.

Vi håller på och lägga om hel våran medlemsregistrering till Svenska Båtunionens båtklubbs program Bas-k. Eftersom alla inte har skickat in info. om båtar, och en del har bytt båtar, så måste jag begära att Ni skickar in nya uppgifter till mig om båtar, försäkring , och övrigt som efterfrågas på blanketten ” Registrering” som Ni alla kommer att få hemskickad.

Ni som inte tänker lägga i båten kommande säsong meddela mig det senast den 15/1 2016. Det skulle innebära en stor lättnad för mig vid fördelningen av båtplatserna.

Om NI har frågor om något, tag gärna kontakt med någon från styrelsen i EBK.

Med förhoppning att Ni tar del av det här.

Vaktlistan och listan över arbetspass sommaren 2016

Här kommer något, som ni alla har sett fram emot, vaktlistan och listan över de arbetspass, som gäller för säsongen 2016.

Beträffande arbetspassen, som tilldelats er, är det viktigt att du tar kontakt med respektive arbetsledare, om du inte kan arbeta just den dagen och vill byta till en för dig lämpligare dag. Eller, du kanske väljer att köpa dig fri genom att betala 500 kronor, som det kostar att avstå från den trevliga samvaron med medlemmarna i Enhörna Båtklubb.

Har du tilldelats arbetspass, som gäller städning inom klubbens område och det inte är noterad någon arbetsledare och du inte har möjlighet att närvara. Kontakta då undertecknad eller någon av hamnfogdarna. OBS! GLÖM INTE ATT´KVITTERA I ARBETSLISTAN.

VAKTLISTAN:  

Det är mycket viktigt att den som tilldelats en vakttjänstgöring också fullgör den. Det går inte att strunta i den uppgiften. Faktum har visat, att om vi slarvar så tar det inte allt för många dygn förrän tjuvarna har upptäckt detta.

Vaktpasset börjar senast klockan 20:00 och avslutas tidigast klockan 06:00. 

Nytt för den här säsongen är, att klubben införskaffat en telefon med nr. 0723981161.

Den som skall sitt vakt måste ringa från den fasta telefonen, som finns i klubbstugan till 0723981161 och därmed bekräfta att den vakthavande  finns på plats vid båtklubben. Att ringa och meddela, att man är på plats, från någon annan telefon, än den fasta telefonen i klubbstugan accepteras inte.

Anledningen till den här åtgärden är, att hamnfogdarna, har fått lägga ned för mycket tid på att bevaka, att den som skall sitta vakt, verkligen är på plats.

Om du av någon anledning inte kan gå vakt den eller de nätter som du noterats för, är det din skyldighet, att se till att skaffa en ersättare. Det är tillåtet att byta vaktpass medlemmar emellan, men det är den, som är uppsatt på vaktlistan från början, som ansvarar för att vakthållningen blir utförd. Det går inte att gå in på hemsidan och ändra dag för vaktpass. Det är endast klubbens webbadministratör som kan och har befogenhet att göra förändringar.

Två dagar före ditt vaktpass får du ett mail från Båtunionen om att du skall sitta vakt och en dag före kommer det ett sms som ytterligare påminner om ditt vaktpass. Det är därför mycket viktigt, att dina uppgifter, som du lämnat till klubben, beträffande e-postadress och telefonnummer är korrekta.

Om det inte är möjligt att själv lösa ditt problem med vaktpasset, tag då kontakt med hamnfogdarna Ari Määttä på telefon nr.08-55248302 070-6983397 eller Tommy Engström 08-55015106 070-4191917 som kan hjälpa till att lösa vakttjänsten. Kostnaden för ersättare genom hamnfogdarna är 500 kr per kväll. Avgiften betalar du direkt till den person som gått ditt vaktpass.

Vid årsmötet för år 2011 beslutades det, att vid utebliven vakttjänstgöring, så kommer den skyldige att debiteras 1300 kr, varav 500 kr kommer att gå till den som varit ersättare.

Observera att det står noterat i vaktpärmen att man skall ringa och påminna den som skall vara vakt natten efter dig. Det  går ock lika bra att skicka ett sms. GLÖM INTE ATT KVITTERA I VAKTPÄRMEN!!!!

Uppgifter som man kan göra under vakttjänstgöringen: Klippa gräs, byta sopsäck i soptunnan eller plocka skräp inom klubbområdet.

Sten Fält

Ordförande har ordet den 2 februari 2015

Hej !

Jag heter Sten Fält och har de hedervärda uppdragen att vara ordförande och kassör i Enhörna Båtklubb sedan många år.

Under de år som vi haft vår hemsida har jag av flera olika anledningar inte varit så flitig med inlägg och information under rubriken” Ordförande har ordet”. Nu skall jag föröka ändra på det,

Jag är inte intresserad av att skriva för skrivandets skull, men skall i fortsättningen försöka få ut de budskap som jag anser är viktiga för er medlemmar.

Intresset för båtlivet har ökat och medfört att Enhörna Båtklubb har alla båtplatser uthyrda  och några står i kö för en plats.

För att möta efterfrågan, har vi i styrelsen, som ni säkert redan sett, byggt ytterligare en brygga i anslutning till gästbryggan.

I Vår skall den nya bryggan utrustas med en låsbar grind så att den får samma status som huvudbryggan.

I år kommer det att ställas högre krav beträffande miljöfrågor från myndigheterna. Återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka krav som kommer att ställas på er medlemmar i samband med att ni rustar era båtar för kommande säsong,

På grund av att allt för många nycklar till klubbens anläggning är på drift har årsmötet, på styrelsens förslag, beslutat satsa på ett nytt nyckelsystem som inte går att kopiera. Information om nyckelbytet har ni alla fått tidigare per brev.

Viktigt att komma ihåg är, att efter den 15 mars 2015, fungerar inte den gamla nyckeln i befintliga lås vid Ekensberg.

Återkommer så fort det inträffar någonting som jag tycker att ni skall känna till och bli informerade om.

Ni vet väl att vi skall sjösätta den 2 maj 2015, Vi är snart där!

Med vänlig hälsning

Sten

Medlemsförteckning uppdaterad den 2018 03 26

Abrahamsson Mark; medlem nr. 2  Båtplats 53; 08-550 857 06, 0708-65 95 40, mark1.abrahamsson@gmail.com

Adlen Lars; medlem nr.102. Rampmedlem; 08-550 493 20, 070-641 43 94, l.adlen@live.se

Ahlberg Boel medlem nr.75 Båtplats 54  53254578 0705570449 boel.ahlberg@gamil.com

Ahlström Johan; medlem nr. 54.  Båtplats 45; 0762224733  fam-ahlstrom@spray.se

Alfredsson Mikael; medlem nr. 27. Båtplats 78; 08-550 192 34, 070-545 30 45, alfredssons@hotmail.com

Alisauskas Tomas; medlem nr. 114 Båtplats 28 0720287658 kaliosis1983@gmail.com

Andén Ronny; medlem nr.121. Rampmedlem 0705232692  ronny@andelsfiske.se

Andersson Anne-Marie; medlem nr. 66. Båtplats 70; Utlånad till Mikael Åhlin under 2018 0764241199 skogsbackarna@telia.com anne-marie.majhem@telia.com

Andersson Johan; medlem nr. 19. Båtplats 7; 08-644 48 65, 070-446 32 22, johan79a@hotmail.co

Andersson Johan; medlem nr. 106. Båtplats 68  Odlarvägen 58  08 55062245  070-7654590 jg.andersson@live.se

Andreasson Jörgen; medlem nr. 77. Ramomedlem  0708885490 jorgen@-sam.nu

Arvidsson Karin; medlem nr. 130. Boj 74 0037258145956  +37258442817  karin_j_79@hotmail.com

Bergström Alf; medlem nr. 30 Båtplats  Boj 72 08-532 512 13, 076-000 02 64, 07055548581 alfberg2362@telia.com

Bengtsson Tomas ; medlem nr. 133. Båtplats 59  070 31 79256  tom@tt.se

Billingfors Henrik ; medlem nr. 117. Rampmedlem. 08-55042219  070-5285654  henrik@billingfors.com

Bigren-Ness Marlen; medlem nr. 99.Endast medlem  070-0862290  marlene.ness71@gmail.com

Björk Stefan; medlem nr. 81. Båtplats 50; 08-552 404 32, 070-797 32 67, djurstaberg@hotmail.com

Björkman Göran; Medlem.nr. 122. Båtplats 25; 08-550 368 72, 070-893 11 14, goran.bjorkman@nilsson-lindgren.se

Björlin Peter; medlem nr. 143. Boj 73 0703301409  petersaskia55@gmail.com

Brandt Mikael; medlem nr.116. Båtplats 17; 0709941779 micke.brandt@gmail.com

Brändström Ulf; Medlem nr. 57. Båtplats 42   0707952286 ulf.brandstrom@gmail.com

Cierbiene, Dr.Vida; medlem nr.55 Båtplats 8 0762608363  vida.cirbiene@gmail.com

Dahlström Sören; medlem 16. Endast medlem 2015 08-550 895 34,  070-340 09 49, soren.dahlstrom@telia.com

Ekvall Linus; medlem nr.85.0720173758 ekvalllinus@gmail.com Står i kö för båtplats på utsidan.

Elgebrandt Claes; medlem nr. 21. Rampmedlem 08-55067689  072-2224417  claes.kristina@banhof.se

Ellingsen Stefan; medlem nr. 94. Står i kö för plats på insidan  0737085571  stefanbutiksupport@telia.com

Elveskog Ulrika; medlem nr.76.  Båtplats 15 08-6810281, 073-3472120, ravbacken@gmail.com

Emertzon Conny; medlem nr. 70. Rampmedlem 08-159 503, 070-569 07 26, conny@apc.nu

Engström Tommy; medlem nr.88. Båtplats 60; 08-550 151 06,  070-375 40 17, engstroeme@hotmail.com

Eriksson Anita; medlem nr.1. Båtplats 1; 070-3273132 anitae.eriksson@telia.com

Falk Lars-Olof; medlem nr. 4. Båtplats 4; 08-400 15 569, 070-322 94 92, olle.falk@milko.se

Feldt Lars; Medlem nr. 98. Båtplats 46 55049212 0707700991  lars_feldt@speay.se

Feldt Tomas; medlem nr. 124. Båtplats 77 nya bryggan  o702952814  tfeldt@hotmail.com

Forsberg Lars; medlem nr. 44. Båtplats 37; 08-6082033  0707402051  larsef@me.c0m

Frik Björn; medlem nr. 69. Båtplats 41,  08-55044115  0705593281 bjorn.frick@scania.com

Fält Sten; medlem nr. 56. Ingen båtplats; 08-550 449 44, 070-245 76 50, sten.falt@ekeby-ktv.net

Förström Kim; medlem nr. 82. Båtplats 9 ;  070-3261027  kimpa.f@outlook.com

Gerdes Johan; medlem nr. 125.  Står som ansvarig för gruppen jägare som har jakten på Ridön.

Ginzel Bobo; medlem nr. 128. Båtplats 51 utlånad till Lasse Feldt under 2018 070-7359646  bob o@sspides-tv.se

Glarén Roland; medlem nr. 115. 070-556 65 65, Rampmedlem Ingen mailaddress!

Grenros Anders; medlem nr. 25. Båtplats 43; 08-550 421 76, 070-893 14 25, anders.grenros@jgvent.se

Gunther Anders; medlem nr. 104. Båtplats 6 086401849  0733341684  anders.gunther@gmail.com

Gustavsson Håkan; medlem nr. 126. Båtplats 63; 08-55031407  070-3733612  h.gustavsson@mbok301.swipnwt.se

Gylefors, Clarence; medlem nr.96. Båtplats 22 55042130  0703111640  b.gylefors@telia.com

Hallén Peter; medlem nr. 6. Rampmedlem 0709308979

Hansen Jan-Börje; medlem nr. 74.Båtplats 39; 08-550 493 59, 073-640 09 76, jb.hansen@ekeby-ktv.net

Hedengren Göran; medlem nr. 129. Båtplats 32 08-53255373  0706983261 guran_hedengren@yahoo.com

Hedengren Nils; medlem nr. 7. Båtplats 36; 08-550 444 49,  076-847 12 80, nils.hedengren@gmail.com

Hellström Mikael; medlem nr. 135. Står i kö för plats på utsidan.

Hemme, Aziz; medlem nr. 119. Båtplats 71 och 77  0735809892  aziz@dindator.so

Holmström Roland; medlem nr.80.  08-550 442 81, 070-248 10 94, roland.holmstrom@scania.com

Hukkanen Tommi; medlem nr. 79. Båtplats 18; 0705846322  tompa.hukkanen@gmail.com

Håkansson Sören; medlem nr. 43. Båtplats 47; 08-737 00 80, 070-533 22 55, soren@dentalart.se

Härkeman Onni; medlem nr.36. Båtplats 40; 08-552 477 67, 070-376 61 06, Ingen mailaddress!

Höglund Dan; medlem nr. 73. Båtplas 33; 070-3693631  danhoglund@telia.com

Innergård Dick; medlem nr.62. Båtplats 67; 073-708 00 16, dick.innergard@mail.com

Tim Jeaderfeldt; medlem nr.72, Enbart medlem o735955737

Jeppson, Andreas; medlem nr. 123. Båtplats 57  55069792 0708705994  sune _92@hotmail.com

Johansson Sune; medlem nr. 107. Rampmedlem 08-550 421 48,  076-100 56 30, sune.eklunden@hotmail.co

Johnsson Mats; medlem nr. 5. Båtplats 5; 070-668 91 27, matsarnejohnsson@gmail.com

Järn Magnus; medlem nr. 91. Rampmedlem 076-8986119  ostas_99@yahoo.se

Kaipainen Timo; medlem nr. 137. Enbart vinterplats 0704366601

Karlsson Berit; medlem nr.12. Båtplats 2; Utlånad till Mats Nygren under 2018 08-550 420 58, 070-522 57 53, berit.björkhaga@telia.com

Karlsson Jan-Erik; medlem nr.28. Rampmedlem; 08-550 441 96, 070-851 57 95, janneylwa@hotmail.com

Kecenci Robin; medlem nr.65. 0739871143  robin.kesenci@hotmail.com

Khabout Imad; medlem nr. 136. Båplats 71 07339137279  benke_i@hotmail.c

Kudzak Martin; medlem nr. 142. Båtplats 23  0723596065  mark11669@outlook.com

Kvarlin Dennis; medlem nr.52. Rampmedlem 08-530 385 21, Ingen mail address!

Larsson Christer; medlem nr. 20. Rampmedlem; 08-500 252 52, 070-598 77 78, christer.l@live.com

Liden Ulf; medlem nr.47. Rampmedlem står i kö för plats på insidan 0708928368  info@enterstainment.se

Krister Lindh; medlem nr. 48.Rampmedlem  0703230625  krickelin69@gmail.com

Lindström Bo; medlem nr.10. Båtplats 10;  roddbåt på stranden nr.2 08-550 420 34, 070-557 01 03, bosse.glantan@telia.com

Lundvall Lars Göran; medlem nr. 141. 0708855423  igtmk@tyfonmail.se

Länn Andreas; medlem nr.92. Båtplats 20 plats på stranden nr.8  070-7388483  andreas.lann@live.se

Lönberg Stefan; medlem nr. 111. Båtplats egen brygga; 08-550 867 23, 070-328 00 87, mehdraf@gamail.com

Malmsten Matz; medlem nr.67. Rampmedlem; 08-550 363 75, 070-714 33 50, matz.malmsten@hotmail.com

Mannberg Anna; medlem nr. 49. Båtplats 58  0761878409  anna@glasanna.se

Maslanka Krysttof; medlem nr. 132. Båtplats 34  0736319397  krisby@gmail.com

Metso Per-Eric; medlem nr. 33.  Båtplats 64; 08-552 454 66, 070-758 81 69, per-eric.metso@infrapartner.se

Mieczkowski Mateusz; medlem nr. 109. Står i kö för plats på insidan mieczko1988@wp.pl

Mihlberg Christoffer; medlem nr. 100. Båtplats 11  076-189 24 21 mihlberg@live.com

Mustonen Reino; medlem nr. 51. Båtplats 56; 08-550 448 37, Ingen mailaddress

Mustonen Risto; medlem nr.105.  Båtplats 69 086451967  0736356329  risto.mustonen64@gmail.com

Määttä Ari medlem nr.64. Enbart medlem. Båt på stranden nr.15 55248302  0706983397 ari.maatta@live.se

Nilsson Leif; medlem nr. 40. Båtplats 44;  08-550 441 39,  073-992 29 91, leif.nilsson@ekeby-ktv.net

Nilsson Per O; medlem nr.90. Rampmedlem; 08-550 421 25, per@skogshyddan.eu

Nilsson Torulf; medlem nr.86.  Båtplats 38; 08-532 540 77, 070-580 71 25, 070-757 35 34, pirkko.torolf@telia.com

Niiran Peter; medlem nr.95. Båtplats nr. 7 på stranden  070- 7904724  niira@hotmail.se

Norling Lars; medlem nr.45. Båtplats 37; 08-7749703  070-3445668  laerks@kth.se

Nyberg Juha;medlem nr.71. Båtplats 68; 08-550 420 70, 070-325 99 03, juha.nyberg@linearis.se

Nygren Gunnar; medlem nr.103. Båt på stranden nr.12 070-6903323  info@elastec.se

Nygren Mats; medlem nr.103. Rampmedlem står i kö för plats på insidan. Lånar plats 2 under 2018. 0702658126  info@sakmontage

Paczkowski Åsa; medlem nr.134. Står i kö för båtplats på insidan. asa.paxzkowsik@gmail.com

Pahlgren Janne; medlem nr.89. Rampmedlem 08-12209256   jan.palgren@one-nordic.se

Palm Rolf; medlem nr.22. Båtplats 48 ; 0702521961 palm@telgecity.com

Palmqvist Johan; medlem nr.112. Båtplats 16. Rorgängsgatan 5 12068 Stockholm 0738670297 johan.palmqvist@clasohlson.se

Pesonen Osmo; medlem nr.42. Båtplats 3; 070-2035540  oskujaeeva@gmail.com

Roudin Jan-Inleld ; medlem nr. 3.Rampmedlem; 077-367 787 09, Ingen mailaddress!

Rudin Folke; medlem nr.63. Rampmedlem; 08-552 401 46, 08-552 471 71, maud.rudin@telia.com

Ryman Annika; medlem nr.24.Båtplats 24 och 27; 08-550421 58, 070-735 61 66, annika.ryman@medmening.se

Scherman Lena; medlem nr.18. Båtplats 19; 08-88 25 99, 070-762 21 82, lena_scherman@hotmail,se

Steffen Daniel; medlem nr.59. Rampmedlem  070-3389868 daniel_steffen74@hotmail.com

Setterberg Magnus; medlem nr.41. Båtplats 62 0705681520  maggan85@gmail.com

Strömberg Ronny; medlem nr. 113 Båtplats 14; 08-531 801 80, 070-594 26 81, ronny@iss.se

Sundfors Lars; medlem nr.110. Enbart medlem. 08-55040423  073-5040423  lasse45@tele2.se

Svensson Sture; medlem 31. Rampmedlem; 08-550 420 45, 070-964 61 02, petersbergsgard@live.se

Sävheden Kåge; medlem nr. 131. 070-6032559  kage.savheden@hotmail.com

Söderqvist Tomas; medlem nr.120.  Båtplats 61;  0762383313 tomas.soderqvist@scania.se

Söderström Tommy; medlem nr.14.  Rampmedlem  08-55240758  073-085238  tommy.soderstrom@scania.com

Tegner, Charles;medlem nr.127.  Båtplats 31  0737411850  charles.tegner@scania.com

Therben Hanna;  medlem nr.8. Rampmedlem. Står i kö för en plats på insidan. 08-550 181 36, 070-5858136  hanna.therbén@telia.com

Törnsten Leif och Solbritt Håxell;  medlem nr.97. Båtplats 49 07068431111  mceffe@hotmail.com

Walter Mikael; medlem nr. 101. Rampmedlem 0705549259 valle@ekeby-kvt.net

Warnquist, Håkan; medlem nr. 50. Båtplats 21  0851751515  0702474794  0736729818 hakwa760@gmail.com

Vasara Eero; rampmedlem; medlem nr. 68.Båt på stranden nr. 5 08-550 323 74, 070-799 79 88, eero@bredband2.com

Wellerfors Mats; medlem nr.93.Båtplats 30; 08-550 420 63, 070-8579577

mats-wellerfors@tele2.se

Wilk Leo ; medlem nr.84. Båtplats 55 0733706273  leo@swiss.se

Wiklund, Mattias; medlem nr.15 Båtplats 29  0739908838 matte_w81@hotmail.com

Wickman Max; medlem nr.26. Rampmedlem; 08-550 417 47, 070-823 24 25, max.wickman@telia.com

Åberg Daniel; medlem nr.34.  Båtplats på stranden; nr. 11 08-550 840 57, 073-813 35 62, danne.aberg@hotmail.com

Åhlin Mikael; medlem nr.138. Rampmedlem står i kö för plats på insidan. Lånar plats 70 under 2018 0764241199  skogsbackarna@telia. com

Åsgård Anders; medlem nr. 11. Båtplats 12; plats på stranden nr.10 073-502 08 21, andersasgard@yahoo.com

Östensson Anders;medlem nr.23.Båtplats 26;  08-532 553 58,  070-687 15 81, andersostensson@hotmail.com

Östlund Magnus; medlem nr. 140. Rampmedlem står i kö för plats på insidan. 0703166574  magnus@swepkip.se

Bilder i urval
hagskar_7 fiske-ekensberg_1053 hagskar_31 fiske-ekensberg_1038 renovering-av-bryggan_1037 fiske-ekensberg_1002 renovering-av-bryggan_1066