Author Archive

Ordförande har ordet

Jag får önska alla er ETT GOTT NYTT ÅR.

Tiden rusar iväg och snart har vi en förhoppningsvis ”skön” sommar framför oss. När sommaren är här så måste vi ha gjort våra listor på arbetsplikt samt vaktlistan. Före det kommer ju inbetalningen av avgifter till EBK. För att det ska gå smidigt, så om det är någon av er läsare som har båtplats, men inte vill utnyttja den platsen kommande säsong, meddela det i så fall till Bosse eller mig snarast. Samma om någon mot förmodan inte har tid med båtklubbslivet och vill avsluta medlemskapet, meddela det snarast till oss.

På återhörande.

Sten Fält

 

 

Ordförande har ordet

Hej på Er alla läsare.

Till att börja med så önskar jag Er alla en härlig och skön sommar, med eller utan båt

Som vi ser på dagstidningarna reportage så har besöken av oärliga personer ökat runt vårt län.Vi får försöka vara väldigt uppmärksamma och vaksamma om vi ser något som inte tillhör vardagliga runt våran båtklubb. Anmäl till hamnfogdarna eller någon annan i styrelsen om ni ser något som verkar konstigt. Vi får hoppas att vi klarar oss, och får behålla våra egendomar för oss själva.

Ha en bra sommar.

Sten Fält

 

 

 

Senaste Nytt

Hej

En påminnelse till Er som glömt att betala avgiften för 2017.

Betala omg. så underlättar det arbetet med fördelningen av båtplatser samt vakt ovh arbetsplikt fördelningen.

MVH

Sten Fält

kassör

Uppgifter om båtar.

Hej Alla båtägare.

Vi håller på och lägga om hel våran medlemsregistrering till Svenska Båtunionens båtklubbs program Bas-k. Eftersom alla inte har skickat in info. om båtar, och en del har bytt båtar, så måste jag begära att Ni skickar in nya uppgifter till mig om båtar, försäkring , och övrigt som efterfrågas på blanketten ” Registrering” som Ni alla kommer att få hemskickad.

Ni som inte tänker lägga i båten kommande säsong meddela mig det senast den 15/1 2016. Det skulle innebära en stor lättnad för mig vid fördelningen av båtplatserna.

Om NI har frågor om något, tag gärna kontakt med någon från styrelsen i EBK.

Med förhoppning att Ni tar del av det här.

Vaktlistan och listan över arbetspass sommaren 2016

Här kommer något, som ni alla har sett fram emot, vaktlistan och listan över de arbetspass, som gäller för säsongen 2016.

Beträffande arbetspassen, som tilldelats er, är det viktigt att du tar kontakt med respektive arbetsledare, om du inte kan arbeta just den dagen och vill byta till en för dig lämpligare dag. Eller, du kanske väljer att köpa dig fri genom att betala 500 kronor, som det kostar att avstå från den trevliga samvaron med medlemmarna i Enhörna Båtklubb.

Har du tilldelats arbetspass, som gäller städning inom klubbens område och det inte är noterad någon arbetsledare och du inte har möjlighet att närvara. Kontakta då undertecknad eller någon av hamnfogdarna. OBS! GLÖM INTE ATT´KVITTERA I ARBETSLISTAN.

VAKTLISTAN:  

Det är mycket viktigt att den som tilldelats en vakttjänstgöring också fullgör den. Det går inte att strunta i den uppgiften. Faktum har visat, att om vi slarvar så tar det inte allt för många dygn förrän tjuvarna har upptäckt detta.

Vaktpasset börjar senast klockan 20:00 och avslutas tidigast klockan 06:00. 

Nytt för den här säsongen är, att klubben införskaffat en telefon med nr. 0723981161.

Den som skall sitt vakt måste ringa från den fasta telefonen, som finns i klubbstugan till 0723981161 och därmed bekräfta att den vakthavande  finns på plats vid båtklubben. Att ringa och meddela, att man är på plats, från någon annan telefon, än den fasta telefonen i klubbstugan accepteras inte.

Anledningen till den här åtgärden är, att hamnfogdarna, har fått lägga ned för mycket tid på att bevaka, att den som skall sitta vakt, verkligen är på plats.

Om du av någon anledning inte kan gå vakt den eller de nätter som du noterats för, är det din skyldighet, att se till att skaffa en ersättare. Det är tillåtet att byta vaktpass medlemmar emellan, men det är den, som är uppsatt på vaktlistan från början, som ansvarar för att vakthållningen blir utförd. Det går inte att gå in på hemsidan och ändra dag för vaktpass. Det är endast klubbens webbadministratör som kan och har befogenhet att göra förändringar.

Två dagar före ditt vaktpass får du ett mail från Båtunionen om att du skall sitta vakt och en dag före kommer det ett sms som ytterligare påminner om ditt vaktpass. Det är därför mycket viktigt, att dina uppgifter, som du lämnat till klubben, beträffande e-postadress och telefonnummer är korrekta.

Om det inte är möjligt att själv lösa ditt problem med vaktpasset, tag då kontakt med hamnfogdarna Ari Määttä på telefon nr.08-55248302 070-6983397 eller Tommy Engström 08-55015106 070-4191917 som kan hjälpa till att lösa vakttjänsten. Kostnaden för ersättare genom hamnfogdarna är 500 kr per kväll. Avgiften betalar du direkt till den person som gått ditt vaktpass.

Vid årsmötet för år 2011 beslutades det, att vid utebliven vakttjänstgöring, så kommer den skyldige att debiteras 1300 kr, varav 500 kr kommer att gå till den som varit ersättare.

Observera att det står noterat i vaktpärmen att man skall ringa och påminna den som skall vara vakt natten efter dig. Det  går ock lika bra att skicka ett sms. GLÖM INTE ATT KVITTERA I VAKTPÄRMEN!!!!

Uppgifter som man kan göra under vakttjänstgöringen: Klippa gräs, byta sopsäck i soptunnan eller plocka skräp inom klubbområdet.

Sten Fält

Faktura och nyckelbyte

Hej alla medlemmar i Enhörna båtklubb!

Vi har, som ni nog redan sett skickat ut fakturorna gällande avgifterna för kommande säsong.

Som kassör, är jag tacksam för, om ni betalar avgifterna senast den 28 februari 2015 för att undvika påminnelseavgifter.

NYCKEL BYTARDAGAR

Lördagen den 14 och söndagen den 15 mars har vi öppet hus mellan klockan 11.00 och klockan 13,00. Plats klubbhuset vid Ekensberg.

Depositionsavgiften, för den nya nyckeln är 500 kronor, som återfås vid återlämnandet av nyckeln. Den gamla nyckeln, som du betalat 100 kronor för, skall lämnas i retur när den nya nyckel kvitteras. Du skall betala 400 kronor i mellanskillnad. Nyckelavgiften betalas kontant. Har du flera nycklar är varje nyckel värd 100 kronor under förutsättning att nyckelns nummer finns med i klubbens register.

Efter den 15 mars fungerar inte den gamla nyckeln. Om du inte har möjlighet att komma nämnda dagar kan nyckel hämtas, efter överenskommelse, hos Sten Fält Abborrstigen 6 151 39 Pershagen Södertälje. Telefon nr. 070-2 457659 eller hos Sune Johansson Ekensberg 3 151 96 Enhörna. Telefon nr. 076- 1005630.

Med vänlig hälsning

Sten

Ordförande har ordet den 2 februari 2015

Hej !

Jag heter Sten Fält och har de hedervärda uppdragen att vara ordförande och kassör i Enhörna Båtklubb sedan många år.

Under de år som vi haft vår hemsida har jag av flera olika anledningar inte varit så flitig med inlägg och information under rubriken” Ordförande har ordet”. Nu skall jag föröka ändra på det,

Jag är inte intresserad av att skriva för skrivandets skull, men skall i fortsättningen försöka få ut de budskap som jag anser är viktiga för er medlemmar.

Intresset för båtlivet har ökat och medfört att Enhörna Båtklubb har alla båtplatser uthyrda  och några står i kö för en plats.

För att möta efterfrågan, har vi i styrelsen, som ni säkert redan sett, byggt ytterligare en brygga i anslutning till gästbryggan.

I Vår skall den nya bryggan utrustas med en låsbar grind så att den får samma status som huvudbryggan.

I år kommer det att ställas högre krav beträffande miljöfrågor från myndigheterna. Återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka krav som kommer att ställas på er medlemmar i samband med att ni rustar era båtar för kommande säsong,

På grund av att allt för många nycklar till klubbens anläggning är på drift har årsmötet, på styrelsens förslag, beslutat satsa på ett nytt nyckelsystem som inte går att kopiera. Information om nyckelbytet har ni alla fått tidigare per brev.

Viktigt att komma ihåg är, att efter den 15 mars 2015, fungerar inte den gamla nyckeln i befintliga lås vid Ekensberg.

Återkommer så fort det inträffar någonting som jag tycker att ni skall känna till och bli informerade om.

Ni vet väl att vi skall sjösätta den 2 maj 2015, Vi är snart där!

Med vänlig hälsning

Sten

Medlemsförteckning uppdaterad den 2017 12 07

Abrahamsson Mark; båtplats 53; 08-550 857 06, 0708-65 95 40, mark1.abrahamsson@gmail.com

Adlen Lars; rampmedlem; 08-550 493 20, 070-641 43 94, l.adlen@live.se

Ahlberg Boel båtplats 54  53254578 0705570449 boel.ahlberg@gamil.com

Ahlström Johan; båtplats 45; 0762224733  fam-ahlstrom@spray.se

Alfredsson Mikael; båtplats 78; 08-550 192 34, 070-545 30 45, alfredssons@hotmail.com

Alisauskas Tomas; Boj 74 0720287658 kaliosis1983@gmail.com

Andén Ronny; 0705232692  ronny@andelsfiske.se

Andersson Anne-Marie; båtplats 70; 08-550 420 16, 070-672 42 46, anne-marie.majhem@telia.com

Andersson Johan; båtplats 7; 08-644 48 65, 070-446 32 22, johan79a@hotmail.co

Andersson Johan; båtplats 68  Odlarvägen 58  08 55062245  070-7654590 jg.andersson@live.se

Andreasson Jörgen;  0708885490

Arvidsson Karin; Boj 73   0037258145956  +37258442817  karin_j_79@hotmail.com

Bergström Alf; båtplats  Boj 72 08-532 512 13, 076-000 02 64, alfbergstrom@comhem.se

Bengtsson Tomas ; lånar båtplats 59 under 2017  070 31 79256  tom@tt.se

Billingfors Henrik ; 08-55042219  070-5285654  henrik@billingfors.com

Bergström Roland; medlem; 08-550 974 61, 070-659 75 52, rbergstrom33@gmail.com

Bigren-Ness Marlen; båtplats 58  070-0862290  marlene.ness71@gmail.com

Björk Stefan; båtplats 50; 08-552 404 32, 070-797 32 67, djurstaberg@hotmail.com

Björkman Göran; båtplats 25; 08-550 368 72, 070-893 11 14, goran.bjorkman@nilsson-lindgren.se

Brandt Mikael; båtplats 17; 0709941779 micke.brandt@gmail.com

Brändström Ulf  båtplats 42   0707952286 ulf.brandstrom@gmail.com

Cierbiene, Dr.Vida; båtplats 8 0762608363  vida.cirbiene@gmail.com

Dahlström Sören; medlem 2015 08-550 895 34,  070-340 09 49, soren.dahlstrom@telia.com

Ekvall Linus; 0720173758 ekvalllinus@gmail.com Står i kö för båtplats på utsidan.

Elfdahl Mats; båtplats 59; 08-550 301 55, 073-35 48 34, mats.elfdahl@telia.com

Elgebrandt Claes 08-55067689  072-2224417  claes.kristina@banhof.se

Elveskog Ulrika; båtplats 15 08-6810281, 073-3472120, ravbacken@gmail.com

Emertzon Conny; medlem 08-159 503, 070-569 07 26, conny@apc.nu

Engström Tommy; båtplats 60; 08-550 151 06,  070-375 40 17, engstroeme@hotmail.com

Eriksson Anita; båtplats 1; 070-3273132 anitae.eriksson@telia.com

Falk Lars-Olof; båtplats 4; 08-400 15 569, 070-322 94 92, olle.falk@milko.se

Feldt Lars; båtplats 46 55049212 0707700991  lars_feldt@speay.se

Feldt Tomas; båtplats 77 nya bryggan  o702952814  tfeldt@hotmail.com

Forsberg Lars båtplats 37; 08-6082033  0707402051  larsef@me.c0m

Frik Björn båtplats 41,  08-55044115  0705593281 bjorn.frick@scania.com

Fält Sten; ingen båtplats; 08-550 449 44, 070-245 76 50, sten.falt@ekeby-ktv.net

Förström Kim båtplats 9 ;  070-3261027  kimpa.f@outlook.com

Gerdes Johan Jägare  inte medlem

Ginzel Bobo; båtplats 51 070-7359646  bob o@sspides-tv.se

Glarén Roland;  070-556 65 65, Rampmedlem Ingen mailaddress!

Grenros Anders; båtplats 43; 08-550 421 76, 070-893 14 25, anders.grenros@jgvent.se

Gunther Anders; båtplats 6 086401849  0733341684  anders.gunther@gmail.com

Gustavsson Håkan båtplats 63; 08-55031407  070-3733612  h.gustavsson@mbok301.swipnwt.se

Gylefors, Clarence; båtplats 22 55042130  0703111640  b.gylefors@telia.com

Hansen Jan-Börje; båtplats 39; 08-550 493 59, 073-640 09 76, jb.hansen@ekeby-ktv.net

Hedengren Göran; båtplats 32 08-53255373  0706983261 guran_hedengren@yahoo.com

Hedengren Nils; båtplats 36; 08-550 444 49,  076-847 12 80, nils.hedengren@gmail.com

Hellström Mikael; står i kö för plats på utsidan

Hemme, Aziz; båtplats 71 och 77  0735809892  aziz@dindator.so

Holmström Roland;  08-550 442 81, 070-248 10 94, roland.holmstrom@scania.com

Hukkanen Tommi båtplats 18; 0705846322  tompa.hukkanen@gmail.com tompa.hukkonen@gmail.com

Hult Mikael; medlem  070-757 61 19 micke@mhakustikobygg.nu

Håkansson Sören; båtplats 47; 08-737 00 80, 070-533 22 55, soren@dentalart.se

Härkeman Onni; båtplats 40; 08-552 477 67, 070-376 61 06, Ingen mailaddress!

Höglund Dan båtplas 33; 070-3693631  danhoglund@telia.com

Innergård Dick; båtplats 67; 073-708 00 16, dick.innergard@mail.com

Tim Jeaderfeldt enbart medlem o735955737

Jeppson, Andreas; båtplats 57  55069792 0708705994  sune _92@hotmail.com

Johansson Sune;  08-550 421 48,  076-100 56 30, sune.eklunden@hotmail.com

Johansson Veine; båtplats 55; 08-667 71 42, 073-702 22 64, Ingen mailaddress!

Johnsson Mats; båtplats 5; 070-668 91 27, matsarnejohnsson@gmail.com

Juslin Jarmo; 070-2462733  jarmo.juslin@icloud.com

Järn Magnus;  076-8986119  ostas_99@yahoo.se

Kaipainen Timo; enbart vinterplats 0704366601

Karlsson Berit; båtplats 2; 08-550 420 58, 070-522 57 53, berit.björkhaga@telia.com

Karlsson Jan-Erik; rampmedlem; 08-550 441 96, 070-851 57 95, janneylwa@hotmail.com

Khabout Imad; 07339137279  benke_i@hotmail.c

Kvarlin Dennis; rampmedlem 08-530 385 21, Ingen mail address!

Larsson Christer; rampmedlem; 08-500 252 52, 070-598 77 78, christer.l@live.com

Liden Ulf; rampmedlem står i kö för plats på insidan 0708928368  info@enterstainment.se

Krister Lindh; Båtplats 23  0703230625  krickelin69@gmail.com

Lindström Bo; båtplats 10;  roddbåt på stranden nr.2 08-550 420 34, 070-557 01 03, bosse.glantan@telia.com

Lundvall Lars Göran;0708515611  igtmk@tyfonmail.se

Länn Andreas; båtplats 20 plats på stranden nr.8  070-7388483  andreas.lann@live.se

Lönberg Stefan; båtplats egen brygga; 08-550 867 23, 070-328 00 87, mehdraf@gamail.com

Lönnebro Roland; rampmedlem; 08-550 420 02, 070-663 66 38, roland.lonnebre@gmail.com

Malmsten Matz; rampmedlem; 08-550 363 75, 070-714 33 50, matz.malmsten@hotmail.com

Mannberg Anna; står i kö för plats på insidan  0761878409  anna@glasanna.se

Maslanka Krysttof;  båtplats 34  0736319397  krisby@gmail.com

Metso Per-Eric; båtplats 64; 08-552 454 66, 070-758 81 69, per-eric.metso@infrapartner.se

Mieczkowski Mateusz;  står i kö för plats på insidan mieczko1988@wp.pl

Mihlberg Christoffer; båtplats 11  076-189 24 21 mihlberg@live.com

Mustonen Reino; båtplats 56; 08-550 448 37, Ingen mailaddress

Mustonen Risto :  båtplats 69 086451967  0736356329  risto.mustonen64@gmail.com

Määttä Ari enbart medlem. Båt på stranden nr.15 55248302  0706983397 ari.maatta@live.se

Nilsson Leif; båtplats 44;  08-550 441 39,  073-992 29 91, leif.nilsson@ekeby-ktv.net

Nilsson Per O; rampmedlem; 08-550 421 25, per@skogshyddan.eu

Nilsson Torulf; båtplats 38; 08-532 540 77, 070-580 71 25, 070-757 35 34, pirkko.torolf@telia.com

Niiran Peter; båtplats nr. 7 på stranden  070- 7904724  niira@hotmail.se

Norling Lars båtplats 37; 08-7749703  070-3445668  laerks@kth.se

Nyberg Juha; båtplats 68; 08-550 420 70, 070-325 99 03, juha.nyberg@linearis.se

Nygren Gunnar båt på stranden nr.12 070-6903323  info@elastec.se

Nygren Mats; rampmedlem står i kö för plats på insidan. 0702658126  info@sakmontage.se

Ohlsson Ola  ;  rampmedlem 0707304342 olaohlssonl@yahoo.se

Paczkowski Åsa; står i kö för båtplats på insidan. asa.paxzkowsik@gmail.com

Pahlgren Janne rampmedlem 08-12209256   jan.palgren@one-nordic.se

Palm Rolf båtplats 48 ; 0702521961 palm@telgecity.com

Palmqvist Johan båtplats 1 Lån  Rorgängsgatan 5 12068 Stockholm 0738670297

Pesonen Osmo båtplats 3; 070-2035540  oskujaeeva@gmail.com

Roudin Jan-Inleld; rampmedlem; 077-367 787 09, Ingen mailaddress!

Rudin Folke; rampmedlem; 08-552 401 46, 08-552 471 71, maud.rudin@telia.com

Ryman Annika; båtplats 24 och 27; 08-550421 58, 070-735 61 66, annika.ryman@medmening.se

Scherman Lena; båtplats 19; 08-88 25 99, 070-762 21 82, lena_scherman@hotmail,se

Steffen Daniel rampmedlem  070-3389868 daniel_steffen74@hotmail.com

Setterberg Magnus; båtplats 62 0705681520  maggan85@gmail.com

Stockhaus Johan båtplats 16;  kanot på stranden nr 14 0702006210 johan.stockhaus@gamil.com

Strömberg Ronny; båtplats 14; 08-531 801 80, 070-594 26 81, ronny@iss.se

Sundfors Lars; ingen båtplats 08-55040423  073-5040423  lasse45@tele2.se

Svensson Sture; båtplats  rampmedlem; 08-550 420 45, 070-964 61 02, petersbergsgard@live.se

Sävheden Kåge; 070-6032559  kage.savheden@hotmail.com

Södergren Jonas; båtplats 15;  0702190588 jonas85sodergren@hotmail.com

Söderqvist Tomas; båtplats 61;  0762383313 tomas.soderqvist@scania.se

Söderström Tommy rampmedlem  08-55240758  073-085238  tommy.soderstrom@scania.com

Thallstrand, Harri; rampmedlem  0739600328 tallstrand.h@gmail.com

Tegner, Charles; båtplats 31  0737411850  charles.tegner@scania.com

Therben Hanna;  Rampmedlem 08-550 181 36, 070-5858136  hanna.therbén@telia.com

Törnsten Leif och Solbritt Håxell; Båtplats 49 07068431111  mceffe@hotmail.com

Walter Mikael; rampmedlem 0705549259 valle@ekeby-kvt.net

Warnquist, Håkan; båtplats 21  0851751515  0702474794  0736729818 hakwa760@gmail.com

Vasara Eero; rampmedlem; Båtplats 69 och båt på stranden nr. 5 08-550 323 74, 070-799 79 88, eero@bredband2.com

Wellerfors Mats; båtplats 30; 08-550 420 63, 070-8579577

mats-wellerfors@tele2.se

Wilk Leo  0733706273  leo@swiss.se

Wiklund, Mattias; båtplats 29  0739908838 matte_w81@hotmail.com

Wickman Max; rampmedlem; 08-550 417 47, 070-823 24 25, max.wickman@telia.com

Åberg Daniel; båtplats  ligger på stranden; nr. 11 08-550 840 57, 073-813 35 62, danne.aberg@hotmail.com

Åhlin Mikael; rampmedlem står i kö för plats på insidan. 0764241119  skogsbackarna@telia. com

Åsgård Anders; båtplats 12; plats på stranden nr.10 073-502 08 21, andersasgard@yahoo.com

Östensson Anders; båtplats 26;  08-532 553 58,  070-687 15 81, andersostensson@hotmail.com

Östlund Magnus; rampmedlem står i kö för plats på insidan. 0703166574  magnus@swepkip.se

Bilder i urval
batramp_1018 diverse-bilder-060 renovering-av-kompressor_1009 hagskar_14 renovering-av-kompressor_1007 fiske-ekensberg_1033 renovering-av-bryggan_1063