Faktura och nyckelbyte

Hej alla medlemmar i Enhörna båtklubb!

Vi har, som ni nog redan sett skickat ut fakturorna gällande avgifterna för kommande säsong.

Som kassör, är jag tacksam för, om ni betalar avgifterna senast den 28 februari 2015 för att undvika påminnelseavgifter.

NYCKEL BYTARDAGAR

Lördagen den 14 och söndagen den 15 mars har vi öppet hus mellan klockan 11.00 och klockan 13,00. Plats klubbhuset vid Ekensberg.

Depositionsavgiften, för den nya nyckeln är 500 kronor, som återfås vid återlämnandet av nyckeln. Den gamla nyckeln, som du betalat 100 kronor för, skall lämnas i retur när den nya nyckel kvitteras. Du skall betala 400 kronor i mellanskillnad. Nyckelavgiften betalas kontant. Har du flera nycklar är varje nyckel värd 100 kronor under förutsättning att nyckelns nummer finns med i klubbens register.

Efter den 15 mars fungerar inte den gamla nyckeln. Om du inte har möjlighet att komma nämnda dagar kan nyckel hämtas, efter överenskommelse, hos Sten Fält Abborrstigen 6 151 39 Pershagen Södertälje. Telefon nr. 070-2 457659 eller hos Sune Johansson Ekensberg 3 151 96 Enhörna. Telefon nr. 076- 1005630.

Med vänlig hälsning

Sten

Comments are closed.

Bilder i urval
sjosattning_1028 renovering-av-bryggan_1002 sjosattning_1007 renovering-av-kompressor_1008 hagskar_23 renovering-av-bryggan_1047 renovering-av-bryggan_1071