Sjösättning och upptagning 2022

Sjösättning 7/5 2022

Upptagning 9/10 2022