Sjösättning och upptagning

Sjösättning – 2024 Lördag 4 Maj 8:00-15:00.

Båtupptagning  – 2024 Lördag 28 September 8:00-15:00.

 

Sjösättning – 2024 Lördag 4 maj 8:00-15:00. Var på plats senast 07:30 !

Mobilkranen börjar lyfta båtar 8:00 så var i god tid  (senast 7:30) och förbered din båt för dagen. Inga bilar på parkeringen under sjösättning ! Dom är i vägen och det finns skaderisk.

         Inför sjösättningen finns det en del att tänka på:

          OBS Inte på sjösättningsdagen utan i god tid innan.

 • Boka in datumet och kom i god tid senast 7:30 så ni hinner förbereda och ta del av information som kommer finnas.
 • Skriv på upptagningslista i klubbhuset före 29 April. (Listan finns redan i Klubbhuset). Det är för att vi ska kunna planera sjösättningen. Kan du inte ta dig till klubbhuset före 29 april kan du ringa Björn Frick  0705593281 eller på mejl mrlohaga@gmail.comså fyller jag i dina uppgifter.
 • Ska du inte sjösätta, eller ska du sälja båten? Meddela i så fall detta ! Båtar får inte ligga kvar på parkeringen under sommaren utan måste i så fall köras upp i skogen.
 • Täck av båten i god tid. och bär undan täckningsmaterial.
 • Ta bort så mycket som möjligt runt båten inför sjösättningsdagen.
 • För er som sjösätter själva och har båten på parkeringen eller i skogen, var vänlig sjösätt före 1 majför att underlätta för traktor och mobilkran på sjösättningsdagen.
 • Tipps är att innan sjösättning fotografera hur båten ligger på pallning, vagn eller bockar så är det lätt att förbereda inför upptagningen i höst. Mät avståndet mellan bockar så vet ni hur dom skall placeras i höst.
 • Vagnar, pallning, bockar mm skall vara märkta när det läggs upp för förvaring i skogen.
 • Förbered 2 stycken 12-15 meters tampar inför sjösättningen. Fäst en i fören och en i aktern.  Det är för att styra båten när den hänger i luften. Kolla så att “slingmärken” (var kranens lyftband ska placeras) finns och är synliga, annars klistrar vi dit nya innan vi lyfter båten.
 • Fyll på luft i vagnar och kärror så traktorn kan köra fram dom till kranen.
 • Vi förbereder en preliminär sjösättningsordning och följer den så gott det går. Vid sjösättning börjar vi med båtar närmast kranbilen och jobbar oss bortåt. Detta för att kranföraren skall få så god sikt som möjligt. Vi varvar även med båtar på vagn.

På sjösättningsdagen:

 • Anmäl dig för avprickning på listan samt att betala 850:- till Klubbens 

Swish  123 181 7329

 • Vet du inte vad du kan hjälpa till med så fråga, det finns alltid något att göra. Sjösättningen går smidigare om alla hjälper till.
 • Inga bilar på parkeringen under sjösättningen. Respektera skyltning.
 • Tänk på att kranbilen ska kunna lämna området så parkera inte så att du står i vägen! Inga bilar på området innan mobilkranen lämnat området.
 • Häng inte ut fendrar förrän båten är i sjön, dom är i vägen vid sjösättning.
 • När din båt är sjösatt, förtöj temporärt vid din plats och återvänd för att hjälpa till. När alla båtar är sjösatta kan du jobba vidare med förtöjning och trimma in linor och fendrar för säker förtöjning och sommaren.
 • Bär undan pallning mm efter att alla båtar är i sjön.
 • Vi ska försöka organisera förvaringen i skogen på bästa sätt. Inga vagnar eller pallning får stå på stigen upp till Lurberget!
 • Hjälp varandra och ställ frågor om du inte vet vad du kan göra.
 • Stort tack på förhand för gott samarbete inför och under sjösättningen.
 • Hoppas alla får en fin båtsommar och för att vi all hjälps åt att hålla EBK rent och snyggt. Med vänliga hälsningar Styrelsen. För frågor var vänlig kontakta Björn Frick 070 5593281

 Nytt märksystem införs på klubben under våren

 • Vi kommer att testa och införa ett nytt sätt att märka båtar, vagnar master mm för att underlätta för alla.
 • Det är en liten QR-kod som klistras på båten i fören, aktern, på mast, vagnar mm.
 • Din unika QR-kod kopplas ihop med klubbens databas så att det är lättare att få fram information om båtar och annan utrustning på området.
 • Vill man komma i kontakt med båtägaren scannar man QR-koden och får upp en sida där man kan skicka meddelande till båtägaren.
 • Det är bara ansvariga på klubben som direkt ser vem som är ägare, andra måste skicka meddelande via ”appen” efter scanning.
 • Mer info om detta system kommer under våren.

Stort tack på förhand för gott samarbete i arbetsgrupper, båtvaktande och sjösättning.

Hoppas alla får en fin vår och båtsommar och tack för att vi all hjälps åt att hålla EBK rent och snyggt.   

                                                                                                       

                                                  Med vänliga hälsningar  Styrelsen

 

 


Båtupptagning – 25 September 8:00-15:00

 • Inför upptagning finns det en del att tänka på: (Inte på upptagningsdagen utan i god tid innan)
 • Före 18 September önskar vi att alla skrivit på upptagningslistan så vi kan planera upptagningen. Kan du inte ta dig till klubbhuset före 25 September kan du ringa Björn Frick 0705593281 eller på mejl:mrlohaga@gmail.com så fyller jag i dina uppgifter. (Listan kommer finnas i Klubbhuset).
 • Masta av i god tid före upptagningsdagen.
 • Se över vaggor, bockar och vagnar så allt är i god ordning och märk dom. Fyll på luft i vagnar om det behövs. (Kanske dags att laga slang/däck). Det är alltid bra med några extra brädstumpar och klossar i beredskap vid upptagning.
 • Förbered 2 st 12-15 meters tampar inför upptagningen. (För att styra båten när den hänger i luften). Kolla så du ser “slingmärken” när du står på däck. Dom sitter oftast på sidan av båten, under listen och är svåra att se uppifrån. Sätt en extra markering på däck så du enkelt vet var sling/lyftstroppar skall vara på upptagningsdagen.
 • Reservera inte någon plats för din båttrailer på parkeringen. Större båtar som tas upp med kran har förtur till parkeringen.
 • Bär ner vaggor och bockar och placera på er planerade förvaringsplats. Se lista med nummer och kartan.
 • För er som förvarar båtkärra för mindre båtar, var vänlig och kör ner er kärra och ställ ut med vägen bakom bommen så dom inte är i vägen för traktorn och stora kärror. Gäller både de som tar hem båten och som ska ligga kvar på vägen. Gör detta före 18 September, Tack på förhand.
 • För er som sedan ska förvara båten utmed vägen innanför bommen är det viktigt att en tydlig märkning finns synlig även efter att båten är täckt. Namn, Medlems nr och telefon
 • Alla kärror och pallning skall vara märkt med medlemsnummer, namn och telefon. Gäller alla oavsett placering på området. Det är bland annat en säkerhetsfråga.
 • Vi kommer under hösten städa och då kommer allt omärkt skrotas.
 • Inga vagnar eller pallning får stå på stigen upp till Lurberget!

 

På Upptagningsdagen:

 • Lördagen den 28 September klockan 08:00 lyfter vi den första båten så var i god tid. Då skall alla vara förberedda för att hjälpa till med båtupptagningen. Det är vi båtägare och medlemmar som jobbar ideellt så alla hjälper till tills alla båtarna är uppe på land. (Det är bara kranbil och traktor som får ersättning).
 • Inga bilar på parkeringen under upptagningen. Respektera skyltning.
 • Tänk på att kranbilen ska kunna lämna området så parkera inte i så du står i vägen!
 • Anmäl dig för avprickning på listan samt att betala 850:- Swish nr: 123 181 7329
 • Ta fram pallning och bär ner till parkeringen i god tid före 07:30 helst dagen före. Det kommer finnas listor och bilder på var er båt kommer ligga i vinter.
 • Vet du inte vad du kan hjälpa till med så fråga, det finns alltid något att göra. Upptagningen går smidigare om alla hjälper till. Vi har i år några nya båtar samt några som bytt till större båt så det är inte säkert att man får ligga på den plats man brukar. Det är även några som lämnat klubben eller sålt sin båt. Därför är det extra viktigt att skriva på upptagningslistan i god tid.
 • Vi försöker planera en turordning så hämta inte båten för tidigt. Båtupptagningen kommer ta längre tid om alla ligger och väntar i vattnet på sin tur.
 • Fäst förberedd 12-15m förtamp och aktertamp innan du kommer till upptagningsbryggan.
 • Ta bort fendrar, dom är i vägen för lyftstroppar och vagnar/pallning och slingmärken
 • När mobilkranen kommer med lyftstropparna och lyft förbereds så så båten ligger i våg. Lutar båten kommer den även luta vid lyftet och avlastningen blir svårare och tar längre tid.
 • Hjälp varandra och ställ frågor om du inte vet vad du kan göra.
 • Vi börjar med båtar på vagn samt lättare båtar som skall ligga längst bort från mobilkranen.
 • När din båt är upptagen så fortsätt hjälpa till med övriga båtar tills alla är uppe.
 • Det är efter att alla har fått upp sina båtar samt att kranbilen lämnat området som det är fritt fram att tömma båt, serva motor, täcka båten, åka hem eller vad du nu vill göra.
 • Nu återstår bara att ta bort ta tampar från stolpar och brygga, det kan du ju så klart göra när ni lämnar bryggan för upptagning. Täcka båten för vintern. Tömma båten på värdesaker och sådant som kan frysa sönder eller ta skada av fukt eller börja lukta illa. Serva motorn samt börja planera för våren och sommarens turer.
 • Stort tack på förhand för gott samarbete inför och under upptagningen.
 • Tack för en fin båtsommar och för att vi all hjälps åt att hålla EBK rent och snyggt. Med vänliga hälsningar Styrelsen. För frågor var vänlig kontakta Björn Frick 070 5593281