Sjösättning och upptagning

Sjösättning 7/5 2022

Upptagning 8/10 2022