Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Comments are closed.

Bilder i urval
batramp_1007 renovering-av-kompressor_1021 fiske-ekensberg_1051 renovering-av-bryggan_1014 fiske-ekensberg_1008 fiske-ekensberg_1034 hagskar_38