Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Comments are closed.

Bilder i urval
sjosattning_1001 bathamnen_1 hagskar_8 hagskar_21 hagskar_10 sjosattning_1025 renovering-av-bryggan_1074