Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Comments are closed.

Bilder i urval
batramp_1006 renovering-av-bryggan_1004 fiske-ekensberg_1045 fiske-ekensberg_1023 hagskar_37 hagskar_41 renovering-av-bryggan_1059