Medlemskap

Medlemskap i Enhörna Båtklubb EBK erbjuder dig tillgång till vår hamn i Ekensberg, båtplats vid vår brygga, vår fina trailerramp, samt tillgång till vår klubbholme Hagskär.

Storleken på båten kan vara en faktor som begränsar klubbens möjligheter att erbjuda dig en plats. Vi har oftast kö till våra båtplatser, men för närvarande har vi inte några platser lediga. För aktuell information om vår möjlighet att erbjuda dig en brygg plats, kontakta Sten Fält, 0702457650, sten.falt@telia.com

För att stå i kö för brygg plats krävs medlemskap.

EBK är en ideell förening med syfte att göra båtägandet billigt under trevliga och prestigelösa former. För att kunna driva föreningen framåt krävs insatser i form av frivilligt arbete samt arbetsplikt tills man fyller 70 år.

EBK förutsätter att du, om du blir antagen som medlem, kommer att medverka i föreningens arbete och också accepterar våra stadgar, och andra av styrelsen fastställda regler. Observera att medlemskapet är personligt som inte går att överlåta på annan person.

Din ansökan kommer att behandlas snarast av styrelsen. Därefter hör styrelsen av sig till dig med svar om du blivit antagen eller ej.

Tag kontakt med ordförande Sten Fält om det är något som du vill ha svar på beträffande medlemskap i Enhörna Båtklubb. tel. 0702457650 sten,falt@telia.com

Om man skall bli medlem i klubben så är det två typer av medlemskap man kan ha. Den ena är att du har en brygg plats för din båt och den andra är att du är rampmedlem. Har man brygg eller boj plats får man sitta vakt.  Man har arbetsplikt tills man fyller 70 år. Att vara rampmedlem innebär att man tar hem båten efter varje tur på sjön. Rampmedlemmen har arbetsplikt tills man är 70 år. Rampmedlemmen sitter inte vakt.

Avgiften är följande för att gå med som bryggmedlem:

 • Båtplatsavgift: 1000-1300 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Nyckelavgiften återbetalas om man lämnar klubben. Nyckel är klubbens egendom.
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2700-3000 kr

Avgiften är följande för rampmedlem:

 • Rampavgift: 500 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Nyckelavgiften återbetalas om man lämnar klubben. Nyckel är klubbens egendom.
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2300 kr
 • När man är medlem är avgiften det för närvarande varje år 1400-1700 kr om man har bryggplats. Om man är rampmedlem är avgiften  varje år 900 kr.

Här kan du ansöka: Ansökningsformulär

.

Mvh Styrelsen i Enhörna Båtklubb

Adress Enhörna Båtklubb

c/o Sten Fält

Abborrstigen 6

151 39 Södertälje