Kontakta oss

För information gällande båtplatser, kontakta

Båtplatsansvarig: Sten Fält 0702457650 sten.falt@telia.com

Hamnfogde: Dan Höglund 070-369 36 31 danhoglund@telia.com

Hamnfogde: Annika Lundgren Ryman 0707356166

Epost: styrelsen@enhornabatklubb.se