Funktionärs förteckning enligt uppdragskod – 2018

E-post till hela styrelsen är styrelsen@enhornabatklubb.se

Funktionärsförteckning enligt val under årsmötet den 19 november 2017

Ordförande och Kassör:

Sten Fält;070-245 76 50 sten.falt@telia.com enhornabatklubb@telia.com

Vice ordförande:

Sune Johansson 09-55042148   0761005630 sune.eklunden@hotmail.se

Sekreterare:

Solbritt Håxell och Leif Thörnsten  07068431111  mceffe@hotmail.com

Styrelseledamot:

Nils Hedengren  08-550 444 49;  076-847 12 80 nils.hedengren@gmail.com

Sune Johansson  08-550 421 48;  076-100 56 30       sune.eklunden@hotmail.se

Adjungerade ledamot. Båtplatsansvarig Bosse Lindström o7o-5570103  bosse.glantan@telia.com

Ersättare:

Anders Östensson  08-532 553 58;  070-687 15 81 andersostensson@hotmail.com

Alf Bergström 08-53251213; 0760000264  alfbergstrom@comhem.se

 

Webmaster hemsidan:

Mark Abrahamsson  08-550 857 06; 070-865 95 40  mark.abrahamsson@bredband.net

Hamnansvariga:  

Ari Määtä  08-55248302  070-6983397      ari.maatta@gmail.com

Tommy Engström  08-550 151 06;  070-4191917  engstroeme@hotmail.com

Revisorer:

Björn Frick 08-55044115  070-5593281  bjorn.frick@cania.c0m

Hanna Therbén  08 55018136 , 0705858136  hanna.therben@telia.com

Valberedning:

Mark Abrahamsson  08-55o 857 06;  070-865 95 40  mark1.abrahamsson@gmail.com

Lars Feldt 08.55049212  070.7700991  lars_feldt@spray.se

Bosse Lindström 08-55042034  070-5570103  bosse.glantan@telia.com

Bosse Lindström sammankallande.

 

 

Comments are closed.

Bilder i urval
hagskar_19 ebk hagskar_36 fiske-ekensberg_1025 renovering-av-bryggan_1023 fiske-ekensberg_1005 renovering-av-bryggan_1059