Ordförande har ordet

I går lördagen den 1/5 var det allmän sjösättning av båtar med kran, allt gick bra utan några bekymmer. Nu får varje enskild båtägare ta reda på, och städa upp den plats som båten förvarades under vinterhalvåret. Jag tackar er alla för ett gott arbete under dagen, och speciellt Onni och Björn som höll ihop med arbetet.

Som information så kommer upptagningen att bli den 9/10 kl 08.00. Sjösättning 2022 kommer att ske den 7/5 kl 08.00