Avgifter för år 2023

Medlemsavgift                            400:-

Bryggavgift utsida                    1.300:-

Bryggavgift insida                       1000:-

Uppläggning parkering                750:-

Uppläggning strand                     300:-

Bojplats                                      1000:-

Vinteravgift bryggplats                750:-

Utebliven arbetsplikt                    800:-

Utebliven   vakt                          1.300:-

Utkvittering av nycklar                500:-

Inträdesavgift                             1.000:-

EBK vimpel                                   100:-

Påminnelseavgift                           60:-

Hagskärsnyckel                             200:-

Rampavgift                                   400:-

Nya Bryggan vid rampen              1.300:-

.

Om man vill bli medlem i klubben, är det två typer av medlemskap man kan ha. Den ena är att du har en bryggplats för din båt och den andra är att du är rampmedlem.

Avgiften är följande för att vara med som bryggmedlem:

 • Båtplatsavgift: 1000-1300 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2700-3000 kr,

Det andra är om man vill vara en rampmedlem. Då är avgiften följande:

 • Rampavgift: 400 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2300 kr
 • Klubbens Plusgiro nr. 890755-2
 • Klubbens swish nr 1231817329
 • Bankgiro  5967-4432

Sedan när man är medlem , är avgiften varje år 1400-1700 kr om man har bryggplats. Om man är rampmedlem , är avgiften varje år 800 kr.

Här kan du ansöka: Ansökningsformulär

.

För båtägare som inte är medlem i klubben och önskar sjösätta eller ta upp båten vid klubbens ramp är kostnaden 200:- vid varje tillfälle. Nyckel till bommen vid rampen får inte lånas ut. Den medlem som bistår och öppnar bommen ansvarar för att båtägaren betalar.
Beloppet redovisas till klubbens kassör.

 

Med vänlig hälsning

Enhörna Båtklubb

Styrelsen