Avgifter

Avgifter för år 2018

Medlemsavgift                             400:-

Bryggavgift utsida                     1.100:-

Bryggavgift insida                        800:-

Uppläggning parkering               500:-

Uppläggning strand                     300:-

Bojplats                                         800:-

Vinteravgift bryggplats               400:-

Utebliven arbetsplikt                   800:-

Utebliven   vakt                          1.300:-

Utkvittering av nyckel                 500:-

Inträdesavgift                             1.000:-

EBK vimpel                                   100:-

Påminnelseavgift                         200:-

Hagskärsnyckel                            200:-

Rampavgift                                   400:-

Nya Bryggan                               1.100:-

.

Om man vill bli medlem i klubben, är det två typer av medlemskap man kan ha. Den ena är att du har en bryggplats för din båt och den andra är att du är rampmedlem.

Avgiften är följande för att vara med som bryggmedlem:

 • Båtplatsavgift: 800-1100 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2700-3000 kr,

Det andra är om man vill vara en rampmedlem. Då är avgiften följande:

 • Rampavgift: 400 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2300 kr
 • Klubbens Plusgiro nr. 890755-2

Sedan när man är medlem , är avgiften varje år 1200-1500 kr om man har bryggplats. Om man är rampmedlem , är avgiften varje år 800 kr.

Här kan du ansöka: Ansökningsformulär

.

För båtägare som inte är medlem i klubben och önskar sjösätta eller ta upp båten vid klubbens ramp är kostnaden 200:- vid varje tillfälle. Nyckel till bommen vid rampen får inte lånas ut. Den medlem som bistår och öppnar bommen ansvarar för att båtägaren betalar. Beloppet redovisas till klubbens kassör.

 

Tillägg enligt årsmötesbeslut

Den 14 november 2010

Med vänlig hälsning

Enhörna Båtklubb

Styrelsen

 

Bilder i urval
sjosattning_1009 renovering-av-bryggan_1035 hagskar_42 fiske-ekensberg_1021 fiske-ekensberg_1002 renovering-av-bryggan_1061 renovering-av-bryggan_1065