Avgifter

Avgifter för år 2018

Medlemsavgift                            400:-

Bryggavgift utsida                     1100:-

Bryggavgift insida                       800:-

Uppläggning parkering              500:-

Uppläggning strand                     300:-

Bojplats                                           800:-

Vinteravgift bryggplats                400:-

Utebliven arbetsplikt                    800:-

Utebliven   vakt                             1300:-

Utkvitterin av nyckel                     500,-

Inträdesavgift                                1000:-

EBK vimpel                                      100:-

Påminnelseavgift                            200:-

Hagskärsnyckel                              200:-

Rampavgift                                    400:-

Nya Bryggan                                 1100:-

.

Om man skall bli medlem i klubben så är det två typer av medlemsskap man kan ha. Den ena är att du har en bryggplats för din båt och den andra är att du är rampmedlem.

Detta kostar följande för att gå med som bryggmedlem:

 • Båtplatsavgift: 800-1100 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2700-3000 kr,

Det andra är om man vill vara en rampmedlem. Detta kostar då följande:

 • Rampavgift: 400 kr.
 • Inträdesavgift: 1000 kr.
 • Nyckelavgift: 500 kr. Avgiften för nyckel återfås om man lämnar klubben
 • Medlemsavgift: 400 kr.
 • Totalt: 2300 kr
 • Klubbens Plusgiro nr. 890755-2

Sedan när man är medlem så kostar det varje år 1200-1500 kr om man har bryggplats. Om man är rampmedlem så kostar det varje år 800 kr.

Här kan du ansöka: Ansökningsformulär

.

För båtägare som inte är medlem i klubben och önskar sjösätta eller ta upp båten vid klubbens ramp är kostnaden 200:- vid varje tillfälle. Nyckel till bommen vid rampen får inte lånas ut. Den medlem som bistår och öppnar bommen ansvarar för att båtägaren betalar. Beloppet redovisas till klubbens kassör.

 

Tillägg enligt årsmötesbeslut

Den 14 november 2010

Med vänlig hälsning

Enhörna Båtklubb

Styrelsen

 

Bilder i urval
sjosattning_1027 bathamnen_4 renovering-av-bryggan_1022 sjosattning_1026 renovering-av-bryggan_1063 renovering-av-bryggan_1067 renovering-av-bryggan_1076