Funktionärs förteckning enligt uppdragskod – 2020

E-post till hela styrelsen är styrelsen@enhornabatklubb.se

Funktionärsförteckning enligt val under årsmötet den 28 november 2019.

Ordförande och Kassör:

Sten Fält;070-245 76 50 sten.falt@telia.com enhornabatklubb@telia.com

Sekreterare:

Leif Thörnsten  0708951878  mceffe@hotmail.com

Styrelseledamot:

Nils Hedengren  08-550 444 49;  076-847 12 80 nils.hedengren@gmail.com

Johan Darth: 070 3519763 johan.darth@gmail.com

Båtplatsansvarig Bosse Lindström o7o-5570103  bosse.glantan@telia.com

Ersättare:

Jan Börge Hansen 0736400976 jb.hansen@ekeby-kvt.net

Alf Bergström 08-53251213; 0760000264  alfberg2362@telia.com

Webmaster hemsidan:

Johan Darth 070 3519763 johan.darth@gmail.com

Hamnansvariga:  

Dan Höglund 070 3693631 danhoglund@telia.com

Tommy Engström  08-550 151 06;  070-4191917  engstroeme@hotmail.com

Revisorer:

Björn Frick 08-55044115  070-5593281  bjorn.frick@cania.c0m

Hanna Therbén  08 55018136 , 0705858136  hanna.therben@telia.com

Valberedning:

Mark Abrahamsson  08-55o 857 06;  070-865 95 40  mark1.abrahamsson@gmail.com

Lars Feldt 08.55049212  070.7700991  lars_feldt@spray.se

Bosse Lindström 08-55042034  070-5570103  bosse.glantan@telia.com

Bosse Lindström sammankallande.