Funktionärs förteckning enligt uppdragskod – 2022

E-post till hela styrelsen är styrelsen@enhornabatklubb.se

Funktionärsförteckning enligt val under årsmötet den 24 november 2022.

Ordförande och Kassör:

Sten Fält;070-245 76 50 sten.falt@telia.com enhornabatklubb@telia.com

Sekreterare:

Towe Swärd

Styrelseledamot:

Mark Abrahamsson  08-55o 857 06;  070-865 95 40  mark1.abrahamssonmail.com

Johan Darth: 070 3519763 johan.darth@gmail.com

Jan Börge Hansen 0736400976 jb.hansen@ekeby-kvt.net

Båtplatsansvarig Sten Fält  0702457650 sten.falt@telia.com

Ersättare:

Annika Lundgren Ryman

Alf Bergström 08-53251213; 0760000264  alfberg2362@telia.com

Webmaster hemsidan:

Johan Darth 070 3519763 johan.darth@gmail.com

Hamnansvariga:  

Dan Höglund 070 3693631 danhoglund@telia.com

Annika Lundberg Ryman  0707356166  annika.ryman@medmening.se

Revisorer:

Björn Frick 08-55044115  070-5593281  bjorn.frick@cania.c0m

Hanna Therbén  08 55018136 , 0705858136  hanna.therben@telia.com

Valberedning:

Lars Feldt 08.55049212  070.7700991  lars_feldt@spray.se

Anders Östensson sammankallande.