Logga in

Det måste bli ordning bland båtarna på Stranden…….

Det ligger båtar på stranden, som det är oklart om vilken/vilka som är ägare av respektive båt. Vissa båtar har legat där under flera år.

Av den anledningen har styrelsen beslutat att alla som har sin båt där skall notera sig på den inventeringslista som finns i Klubbhuset.

Listan kommer att finnas tillgänglig fram till och med den 14 maj 2017.

Klubben kommer därefter att polisanmäla de båtar som vi inte fått in ägaruppgifter på.

Polisen gör en utredning om ägande av båtarna och om ingen ägare påträffas tillfaller båten klubben.

Klubben beslutar sedan om båten skall säljas eller skrotas.

På strandbrinken finns det stolpar som är numrerade från 1 till 15.

På inventeringslistan i klubbhuset skall du notera namn,telefonnummer, e-postadress samt medlems nr. Notera också vilken plats din båt ligger på.

Vår förhoppning är att ni ser seriöst på vårt önskemål

Har du frågor kontakta Bosse Lindström på telefon 0705570103 eller e-post bosse.glantan@telia.com

Med vänlig hälsning

Enhörna Båtklubb

Styrelsen

Comments are closed.

Bilder i urval
renovering-av-bryggan_1006 sjosattning_1009 renovering-av-bryggan_1021 fiske-ekensberg_1034 renovering-av-bryggan_1041 hagskar_46 renovering-av-bryggan_1052