Veckans historia vecka 26 år 2017

Nå, herr Johansson, varför sparkade ni poliskonstapeln i magen?
– Det var en ren olyckshändelse, herr domare. Jag kund omöjligt veta att han skulle vända sig om så plötsligt.

Comments are closed.

Bilder i urval
renovering-av-bryggan_1007 bathamnen_7 hagskar_36 renovering-av-kompressor_1004 sjosattning_1023 hagskar_43 renovering-av-bryggan_1041