Veckans historia vecka 26 år 2017

Nå, herr Johansson, varför sparkade ni poliskonstapeln i magen?
– Det var en ren olyckshändelse, herr domare. Jag kund omöjligt veta att han skulle vända sig om så plötsligt.

Comments are closed.

Bilder i urval
hagskar_16 renovering-av-bryggan_1026 hagskar_44 renovering-av-bryggan_1045 fiske-ekensberg_1013 renovering-av-bryggan_1053 renovering-av-bryggan_1060