Veckans historia vecka 37 år 2018

– Mamma, lillebror härmar tuppen!
– Men låt honom gala då. Det gör väl ingenting.
– Han gal inte. Han äter daggmaskar.

Comments are closed.

Bilder i urval
batramp_1001 renovering-av-bryggan_1007 renovering-av-kompressor_1018 renovering-av-bryggan_1017 sjosattning_1026 fiske-ekensberg_1037 fiske-ekensberg_1016