Vårbrev från Enhörna Båtklubb

Sommaren närmar sig trots det busiga aprilvädret och värmen i mars fick det att rycka i sjöfararsjälen.
Här kommer några vårtips att tänka på samt information om sjösättningen den 7 maj.

Inför sjösättningen finns det en del att tänka på: (Inte på sjösättningsdagen utan i god tid innan)

 • Skriv på sjösättningslista i klubbhuset före 30 april. (Listan finns i Klubbstugan från 8 april)
 • Skriv ut och skriv på intyget om att er båt är kontrollmätt och att gränsvärden ligger inom godkända värden. Klubben får inte sjösätta båtar som inte har med intyget om att dom är godkända.
 • Plocka av och bort vinterns täckning så det inte är i vägen på sjösättningsdagen.
 • Se över förtöjningslinor, det kanske är dags att byta så de håller för hela säsongen. Beroende på var de nya stolparna hamnar kanske inte förra årets förtöjningslinor passa.
 • Fyll på luft i vagnar om det behövs, lite luft ökar olycksrisk och dom blir svårhanterligare för traktorn.
 • Fotografera hur din båt är uppallad och ligger så är det lättare vi upptagning i höst. Vill du förbättra något så skriv ner det som komihåg.
 • Förbered 2 stycken 10-15 meters tampar inför sjösättningen, fäst en i fören och en i aktern. Detta för att styra båten när den hänger i luften.
 • Kan du inte ta dig till klubbhuset före 30 april kan du ringa Björn Prick på 0705593281 eller på mejl mrlohaga@gmail.com så fyller jag i dina uppgifter på upptagningslistan.

På sjösättningsdagen den 7 maj börjar vi klockan 08:00

 • Kom i tid så ni hinner förbereda och ta del av information som kommer finnas.
 • Inga bilar på parkeringen under sjösättningen. Respektera skyltning om P-förbud.
 • Tänk på att kranbilen ska kunna lämna området så parkera inte så du står i vägen !
 • Glöm inte det påskrivna intyget på sjösättningsdagen eller skicka in det till styrelsen i god tid.
 • Vi startar klockan 08:00 och då ska alla vara på plats och förberedda för att hjälpa till.
 • Vet du inte vad du kan hjälpa till med så fråga, det finns alltid något att göra. Sjösättningen går smidigare om alla hjälper till och är kvar till samtliga båtar är sjösatta.
 • Vi behöver märka upp med nya “Slingmärken” vid sjösättning. När lyftbanden ser ut att vara i bra läge märker vi med nya klisterlappar för att underlätta höstens upptagning.
 • Vi sjösätter efter den båtordning som kommer finnas förberedd.
 • Vi börjar med båtar närmast kranbilen varvat med båtar på vagn.
 • När din båt är sjösatt så fortsätt hjälpa till med övriga båtar tills alla är sjösatta.
 • Har du betalat sjösättningsavgiften.
 • Plocka bort vaggor och pallningsmaterial från parkeringen. Det som inte tas hem skall upp på uppställningsplatsen i skogen. Märk allt ordentligt med medlemsnummer.
 • Det är först efter att alla har sjösatt sina båtar samt att kranbil och traktorn har lämnat området som det är fritt fram att masta på eller börja lasta utrustning i båtarna.
 • Tänk på att korta båtar som har långt till stolparna förtöjs säkrare om aktertamparna går i kors. Då blir båtens rörelse betydligt mindre i sidled vid hård vind och risken för skador på egen eller grannarnas båtar minskar. När din båt är sjösatt så fortsätt hjälpa till med övriga båtar tills alla är sjösatta.

Stort tack på förhand för gott samarbete inför och under sjösättningen.
Hoppas alla får en fin båtsommar och tack för att vi all hjälps åt att hålla EBK rent och snyggt.

Med vänliga hälsningar Styrelsen