Båtupptagning lördagen den 28 september 2019.

Båtupptagningen börjar klockan 8 lördagen den 28 september.

Alla som behöver hjälp av mobilkran och traktor måste anteckna sig på den lista som finns inne i klubb stugan från och med den 16 september.

Kostnad 750:-

Nytt för i år är att alla som vill ha en plats på vägen, under vintern, från bommen ned mot bryggan skall notera sig på den lista som kommer att heta; PLATS PÅ VÄGEN ELLER PARKERINGEN. Alla som har för avsikt att ha sin båt på slänten ned mot sjön måste också notera sig på den lista som heter: PLATS PÅ SLÄNTEN.

Kostnad att ligga på parkeringen eller vägen 700:-. Kostnad för att ligga på slänten 300:-

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Enhörna Båtklubb