Aktuella händelser

Veckans historia vecka 3 år 2018

Hur går det med ditt sökande efter kärleken på Facebook , Nisse?

-Jo, jag har fått kontakt med en kvinna och vi skulle träffas i helgen.

– Hade ni några gemensamma intressen?

-Njae, hon hade svamp i underlivet skrev hon, och svamp har jag aldrig gillat….

Ordförande har ordet

Jag får önska alla er ETT GOTT NYTT ÅR.

Tiden rusar iväg och snart har vi en förhoppningsvis ”skön” sommar framför oss. När sommaren är här så måste vi ha gjort våra listor på arbetsplikt samt vaktlistan. Före det kommer ju inbetalningen av avgifter till EBK. För att det ska gå smidigt, så om det är någon av er läsare som har båtplats, men inte vill utnyttja den platsen kommande säsong, meddela det i så fall till Bosse eller mig snarast. Samma om någon mot förmodan inte har tid med båtklubbslivet och vill avsluta medlemskapet, meddela det snarast till oss.

På återhörande.

Sten Fält

 

 

Ordförande har ordet

Hej på Er alla läsare.

Till att börja med så önskar jag Er alla en härlig och skön sommar, med eller utan båt

Som vi ser på dagstidningarna reportage så har besöken av oärliga personer ökat runt vårt län.Vi får försöka vara väldigt uppmärksamma och vaksamma om vi ser något som inte tillhör vardagliga runt våran båtklubb. Anmäl till hamnfogdarna eller någon annan i styrelsen om ni ser något som verkar konstigt. Vi får hoppas att vi klarar oss, och får behålla våra egendomar för oss själva.

Ha en bra sommar.

Sten Fält

 

 

 

Kvittera vaktpasset

Ansvariga för vakthållningen, har noterat, att flera av medlemmarna inte har kvitterat sitt vaktpass i vaktlistan.

Det framgår av informationen beträffande vakttjänstgöring att vaktpasset skall kvitteras.

Om man missar den detaljen, kan det innebära, att vederbörande får en straffavgift på 1300 kr.

En del av er har skrivit er signatur i loggboken och kan därmed identifieras. Huvudregeln gäller:  kvittera vaktlistan.

När du ringer till  telefonen. med nr.  0723981161 och meddelar att du kommit till klubbhuset, skall du avvakta tills röstbrevlådan ger dig information om att prata in ett meddelande. Du kommer alltså inte att få prata med någon fysisk person.

Styrelsen

Senaste Nytt

Hej

En påminnelse till Er som glömt att betala avgiften för 2017.

Betala omg. så underlättar det arbetet med fördelningen av båtplatser samt vakt ovh arbetsplikt fördelningen.

MVH

Sten Fält

kassör

Uppgifter om båtar.

Hej Alla båtägare.

Vi håller på och lägga om hel våran medlemsregistrering till Svenska Båtunionens båtklubbs program Bas-k. Eftersom alla inte har skickat in info. om båtar, och en del har bytt båtar, så måste jag begära att Ni skickar in nya uppgifter till mig om båtar, försäkring , och övrigt som efterfrågas på blanketten ” Registrering” som Ni alla kommer att få hemskickad.

Ni som inte tänker lägga i båten kommande säsong meddela mig det senast den 15/1 2016. Det skulle innebära en stor lättnad för mig vid fördelningen av båtplatserna.

Om NI har frågor om något, tag gärna kontakt med någon från styrelsen i EBK.

Med förhoppning att Ni tar del av det här.

Vaktlistan och listan över arbetspass sommaren 2016

Här kommer något, som ni alla har sett fram emot, vaktlistan och listan över de arbetspass, som gäller för säsongen 2016.

Beträffande arbetspassen, som tilldelats er, är det viktigt att du tar kontakt med respektive arbetsledare, om du inte kan arbeta just den dagen och vill byta till en för dig lämpligare dag. Eller, du kanske väljer att köpa dig fri genom att betala 500 kronor, som det kostar att avstå från den trevliga samvaron med medlemmarna i Enhörna Båtklubb.

Har du tilldelats arbetspass, som gäller städning inom klubbens område och det inte är noterad någon arbetsledare och du inte har möjlighet att närvara. Kontakta då undertecknad eller någon av hamnfogdarna. OBS! GLÖM INTE ATT´KVITTERA I ARBETSLISTAN.

VAKTLISTAN:  

Det är mycket viktigt att den som tilldelats en vakttjänstgöring också fullgör den. Det går inte att strunta i den uppgiften. Faktum har visat, att om vi slarvar så tar det inte allt för många dygn förrän tjuvarna har upptäckt detta.

Vaktpasset börjar senast klockan 20:00 och avslutas tidigast klockan 06:00. 

Nytt för den här säsongen är, att klubben införskaffat en telefon med nr. 0723981161.

Den som skall sitt vakt måste ringa från den fasta telefonen, som finns i klubbstugan till 0723981161 och därmed bekräfta att den vakthavande  finns på plats vid båtklubben. Att ringa och meddela, att man är på plats, från någon annan telefon, än den fasta telefonen i klubbstugan accepteras inte.

Anledningen till den här åtgärden är, att hamnfogdarna, har fått lägga ned för mycket tid på att bevaka, att den som skall sitta vakt, verkligen är på plats.

Om du av någon anledning inte kan gå vakt den eller de nätter som du noterats för, är det din skyldighet, att se till att skaffa en ersättare. Det är tillåtet att byta vaktpass medlemmar emellan, men det är den, som är uppsatt på vaktlistan från början, som ansvarar för att vakthållningen blir utförd. Det går inte att gå in på hemsidan och ändra dag för vaktpass. Det är endast klubbens webbadministratör som kan och har befogenhet att göra förändringar.

Två dagar före ditt vaktpass får du ett mail från Båtunionen om att du skall sitta vakt och en dag före kommer det ett sms som ytterligare påminner om ditt vaktpass. Det är därför mycket viktigt, att dina uppgifter, som du lämnat till klubben, beträffande e-postadress och telefonnummer är korrekta.

Om det inte är möjligt att själv lösa ditt problem med vaktpasset, tag då kontakt med hamnfogdarna Ari Määttä på telefon nr.08-55248302 070-6983397 eller Tommy Engström 08-55015106 070-4191917 som kan hjälpa till att lösa vakttjänsten. Kostnaden för ersättare genom hamnfogdarna är 500 kr per kväll. Avgiften betalar du direkt till den person som gått ditt vaktpass.

Vid årsmötet för år 2011 beslutades det, att vid utebliven vakttjänstgöring, så kommer den skyldige att debiteras 1300 kr, varav 500 kr kommer att gå till den som varit ersättare.

Observera att det står noterat i vaktpärmen att man skall ringa och påminna den som skall vara vakt natten efter dig. Det  går ock lika bra att skicka ett sms. GLÖM INTE ATT KVITTERA I VAKTPÄRMEN!!!!

Uppgifter som man kan göra under vakttjänstgöringen: Klippa gräs, byta sopsäck i soptunnan eller plocka skräp inom klubbområdet.

Sten Fält

Faktura och nyckelbyte

Hej alla medlemmar i Enhörna båtklubb!

Vi har, som ni nog redan sett skickat ut fakturorna gällande avgifterna för kommande säsong.

Som kassör, är jag tacksam för, om ni betalar avgifterna senast den 28 februari 2015 för att undvika påminnelseavgifter.

NYCKEL BYTARDAGAR

Lördagen den 14 och söndagen den 15 mars har vi öppet hus mellan klockan 11.00 och klockan 13,00. Plats klubbhuset vid Ekensberg.

Depositionsavgiften, för den nya nyckeln är 500 kronor, som återfås vid återlämnandet av nyckeln. Den gamla nyckeln, som du betalat 100 kronor för, skall lämnas i retur när den nya nyckel kvitteras. Du skall betala 400 kronor i mellanskillnad. Nyckelavgiften betalas kontant. Har du flera nycklar är varje nyckel värd 100 kronor under förutsättning att nyckelns nummer finns med i klubbens register.

Efter den 15 mars fungerar inte den gamla nyckeln. Om du inte har möjlighet att komma nämnda dagar kan nyckel hämtas, efter överenskommelse, hos Sten Fält Abborrstigen 6 151 39 Pershagen Södertälje. Telefon nr. 070-2 457659 eller hos Sune Johansson Ekensberg 3 151 96 Enhörna. Telefon nr. 076- 1005630.

Med vänlig hälsning

Sten

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Förbjudet att skita i sjön från och med den 1april år 2015

Bosse Lindström och Sten Fält har varit på informationsdag i Västerås.

Det var Mälarens Båtförbund som hade kallat till ett informationsmöte om ett förbud för att tömma båttoaletter ut i sjön.

Representanter från Transport Styrelsen var också där och redogjorde för vad som kommer att gälla från och med den 1 april år 2015.

Det är mycket viktigt att alla båtägare känner till vad som gäller fortsättningsvis.

Här följer de minnes anteckningar från informationsdagen med Mälarens Båtförbund den 23 november 2013

 

Efter en välkomsthälsning av Förbundsordförande Magnus Thele var det dags för Lina Petersson handläggare på Transportstyrelsen. Hon berättade om bland annat att syftet med det kommande förbudet att tömma toaletter i vattnet. En stor orsak till förbudet är att stoppa eller minska övergödningen av våra vatten. Det är främst urinen som bidrar till detta i hög grad samt att andelen kväve i vattnen ökar, med den risken för att våra vatten kan växa igen. Risken för detta är kanske inte så stor just i dag, men ingen vet vad som händer om 50 till 100 år.

Från den första april år 2015 blir det förbjudet för fritidsbåtar mellan 2,5 till 24 meters längd att tömma sitt toalettavfall i svenska vatten upp till 12 Nm från land. Dessutom skall båtar med fast tank byggas om så att tömning på landstation blir möjlig.

De enda båtar som är undantagen från denna ombyggnad är de sk. K-märkta båtarna. Förbudet mot tömning gäller även sk. Porta Potti och dylikt, dock inte pottor. Transportstyrelsen kommer att efter detta datum att utöva tillsyn på hamnar men inte på enskilda båtar. Polis och kustbevakning har inte heller möjlighet att kontrollera om detta efterlevs, annat än om de skulle observera att en båt som tömmer sitt avfall.

Överträdelse mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst två år. Men tanken är inte att straffa oss båtägare utan mer att få till en attitydförändring där samtliga tömmer sin latrin i en tömnings-anordning i stället för i vattnet. Sverige är det sista av Östersjöländerna som inför detta förbud. I Finland till exempel, har detta förbud funnits ända sedan 2005. Sedan detta infördes i Finland har det lätt till att attityden blivit mycket mer positiv till miljön jämfört med tidigare.

Lina klargjorde att definitionen för en hamn betyder att den inte måste ha en ordnad anordning för tömning. Detta fick samtliga närvarande att dra en lättnadens suck då ytterst få om ens någon klubbholme kommer att behöva ha en egen tömningsanordning. Däremot bör alla fasta hamnar alltså även klubbholmar ha en avfallshanteringsplan. Denna plan skall bland annat beskriva var och hur det går att tömma toatankar, var sopor kan lämnas med osv.

De hamnar som har en tömningsanordning får inte heller ta ut en avgift för en tömning. Dock får dessa hamnar ta ut en högre hamnavgift för att täcka kostnaden för denna nya anordning. Sjömackar och dylikt får däremot ta ut en avgift för en service av en tömning.

Lina rekommenderade också båtklubbarna att samarbeta för att se till att det finns optimalt med anordningar för tömning. Det kan ju vara lämpligt att ha en anordning i anslutning till upptagningsplatsen. Fram till den 31 januari 2014 finns det möjlighet att söka LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), detta bidrag kan betala upp till 50% av investeringskostnaden. Ansökan görs till länsstyrelsen i respektive län.

En fråga som många båtklubbar har funderat över är vad som gäller för klubbholmar. Är dessa att räkna som hamnar eller hur bedöms dessa? Lina gav ett bra svar på frågan. Det är klubben själv som äger rätten i frågan att avgöra vad som behövs. Det bör dock finnas en avfallsplan för holmen och gärna vara beskrivet på en skylt var den närmaste tömningsanordningen finns. Skulle klubben anordna med en tömningsanordning på sin klubbholme så gäller det fortfarande att den får inte ta ut en avgift för denna tömning, samt om föreningen tar ut en hamnavgift för gästande båtar, så måste det finnas möjlighet för tömning.

Under våren 2014 så kommer det att komma mallar för konveterering av avloppssystemet i fritidsbåtar och annan nyttig information. All denna information kommer att finnas på Transportstyrelsens hemsida.

Dessutom kommer det att finnas möjlighet på Transportstyrelsens hemsida att rapportera om det av någon anledning inte går att tömma i en anläggning. Det kommer även finnas en app med vars hjälp det går att hitta dessa olika tömningsanläggningar.

Åhörarna hade en hel del frågor till Lina. Bland annat vad som kommer att hända med det barlastvatten som fartyg tar med sig in i Mälaren. Detta vatten gör att det kommer in oönskade kräftdjur med mera. Svaret blev att det är nya mycket strängare regler på gång inte bara för barlastvatten utan även vad det gäller bottenfärger på fartyg.

Hon avslutade sitt mycket intressanta framförande med en slogan:

”TÖM INTE I SJÖN”

För mer ingående information gå in på: www. transportstyrelsen.se/toa

Hur man konverterar sin båttoalett på egen hand finns information om på: båtmiljö.se, Transportstyrelsens.se och på batunionen.com

Vänligen Bosse Lindström

 

 

Bilder i urval
batramp_1006 fiske-ekensberg_1039 bathamnen_5 klubbstugan_1001 renovering-av-bryggan_1016 renovering-av-kompressor_1005 caddyn