Archive for maj 2014

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Bilder i urval
batramp_1012 sjosattning_1002 fiske-ekensberg_1026 fiske-ekensberg_1032 hagskar_45 fiske-ekensberg_1020 renovering-av-bryggan_1048