Archive for maj 2014

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Bilder i urval
diverse-bilder-063 renovering-av-kompressor_1021 diverse-bilder-064 sjosattning_1002 hagskar_21 sjosattning_1024 hagskar_54