Archive for maj 2014

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Bilder i urval
hpim0818 hagskar_17 fiske-ekensberg_1022 fiske-ekensberg_1028 hagskar_45 fiske-ekensberg_1001 renovering-av-bryggan_1078