Archive for maj 2014

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Bilder i urval
batramp_1009 renovering-av-kompressor_1024 sjosattning_1014 fiske-ekensberg_1023 renovering-av-kompressor_1008 renovering-av-bryggan_1041 renovering-av-bryggan_1069