Archive for maj 2014

Driksvatten i Klubbhuset

Vi kan nu meddela att klubben har investerat i en renings anläggnig som gör det möjligt att använda vattnet i klubbhuset som dricksvatten. Vattnet i tappkranarna på parkeringen är som tidigare endast för tvättning av båtarna.

Bilder i urval
klubbstugan_1 renovering-av-kompressor_1023 renovering-av-bryggan_1006 renovering-av-bryggan_1012 hagskar_33 hagskar_25 renovering-av-bryggan_1072