Veckans historia vecka 51 år 2023

På religionslektionen frågar läraren om någon vet vad den första människan på jorden hette. Kalle räcker upp handen och säger ; Hoss. Nej han hette Adam rättade läraren. Jaha. Jag viste att det var en av bröderna Cartwright, säger Kalle.