Viktigt meddelande!

Alla medlemmar som har sjösatt sina båtar på platser som disponeras av andra medlemmar måste flytta sina båtar senast den 1 maj 2020.

Sjösättning sker i klubbens regi lördagen den 2 maj med start klockan 8.00

Mvh

Enhörna Båtklubb

Styrelsen