Ordförande har ordet

Uppdatering 2022-03-08: När medlemmar idag anlände till båtklubben upptäckte de personer som betedde sig konstigt vid båtklubben – när de upptäckte att det kom folk hoppade de snabbt in i en utländskregistrerad V70 och åkte snabbt från platsen. – Vänligen var uppmärksamma på personer som beter sig konstigt och åk gärna en vända ner till båtklubben så det blir mer liv och rörelse där.

Hej på Er alla läsare.

För att få lägga i sin båt 2022 måste man påvisa att bottenfärgen på sin båt inte innehåller för höga halter av metaller. Det innebär att man måste genomföra en XRF mätning.Om det visar sig att bottenfärgen innehåller för höga halter av metaller måste en sanering genomföras. Miljönämndens beslut finner ni här

För att få lägga i sin båt måste detta dokument, Blankett bottenfärg, fyllas i och skrivas under. Styrelsen måste ha detta dokument från varje båtägare som ämnar lägga i sin båt 2022.

Vid borttagning av bottenfärg är det viktigt att en presenning används för uppsamling av bottenfärg. Det är även viktigt att den borttagna bottenfärgen samlas upp för att undvika att den sprids av vinden. 

Sjösättning 7/5 2022

Upptagning 8/10 2022 (info och bilder från upptagningen 2021)

Medlemmar i Enhörna Båtklubb har möjlighet att gå antingen förarintygskursen (https://navigationsskolan.se/forarintyg/) eller kustskepparintygskursen (https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/) till rabatterat pris. Ange Enhörna Båtklubb vid beställning.

Vänligen tänk på att föra in nyckel långsamt i låsen samt att inte blanda ihop våran nyckel (iLOQ) med nycklar från andra system, till exempel en Abloynyckel(ej vårat system), detta kan förstöra låsen.